ტელ: 579 90 00 44/დამკრძალავი ბიურო / damkrdzalavi biuro / სარიტუალო მომსახურება / სარიტუალო მომსახურეობა / saritualo momsaxureba /saritualo momsaxureoba

T: +995 579 90 00 44

+995 599 98 54 31

ფასები

კატეგორია დასახელება კოდი ფასი
ჩასასვენებლები სასახლე (წიფელი) #001 200 ლ.
ჩასასვენებლები სასახლე (წიფელი) #002 300 ლ.
ჩასასვენებლები სასახლე (წიფელი) #003 300 ლ.
ჩასასვენებლები სასახლე (წიფელი) #004 300 ლ.
ჩასასვენებლები სასახლე (წიფელი) #005 400 ლ.
ჩასასვენებლები სასახლე (წიფელი) #006 400 ლ.
ჩასასვენებლები სასახლე (წიფელი) #007 400 ლ.
ჩასასვენებლები სასახლე (წიფელი) #008 500 ლ.
ჩასასვენებლები სასახლე (წიფელი) #009 500 ლ.
კატეგორია დასახელება კოდი ფასი
სუდარა, ბალიში სუდარა #001 20 ლ.
სუდარა, ბალიში სუდარა #002 20 ლ.
სუდარა, ბალიში სუდარა #003 20 ლ.
სუდარა, ბალიში სუდარა #004 25 ლ.
სუდარა, ბალიში სუდარა #005 25 ლ.
სუდარა, ბალიში სუდარა #006 25 ლ.
სუდარა, ბალიში სუდარა #007 25 ლ.
სუდარა, ბალიში სუდარა #008 25 ლ.
სუდარა, ბალიში ბალიში #001 5 ლ.
სუდარა, ბალიში ბალიში #002 5 ლ.
კატეგორია დასახელება კოდი ფასი
სასახლის ფურნიტურა სასახლის ჯვრები #001 5 - 10 ლ.
კატეგორია დასახელება კოდი ფასი
საფლავის ჯვრები საფლავის ჯვრები - 10 - 15 ლ.
კატეგორია დასახელება კოდი ფასი
საეკლესიო ნივთები სანთელი (ცვილის) #001 50 ც. - 5 ლ.
საეკლესიო ნივთები საგალობლები #001 3 ლ.
საეკლესიო ნივთები მიცვალებულის ჯვარი #001 1 ლ.
საეკლესიო ნივთები მიცვალებულის ჯვარი #002 1 ლ.
საეკლესიო ნივთები გულსაბნევი (გიშერი) #001 27 ლ.
საეკლესიო ნივთები ფსკვნილი (გიშერი) #002 7.5 ლ.
საეკლესიო ნივთები ფსკვნილი მუსულმანური #003 7.5 ლ.
საეკლესიო ნივთები ფსკვნილი (ბზა) #004 3 ლ.
საეკლესიო ნივთები ფსკვნილი (ურთხმელი) #005 3 ლ.
საეკლესიო ნივთები ფსკვნილი (ურთხმელი) #006 3 ლ.
საეკლესიო ნივთები სამაჯური ფსალმუნით #007 1.5 ლ.
საეკლესიო ნივთები სამაჯური ფსალმუნით #008 2.5 ლ.
საეკლესიო ნივთები სამაჯური ფსალმუნით #009 3.5 ლ.
საეკლესიო ნივთები კანდელის ჭიქები (თიხა) #001 5 ლ.
კატეგორია დასახელება კოდი ფასი
მაცივარი სასახლე-მაცივარი #001 150 ლ-დან.
მაცივარი სასახლე-მაცივარი #002 250 ლ.
Top